Ładunki kontenerowe (FCL)

Kontener 20 ft

Kontener 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
5,890mm 2,345mm 2,400mm 2,335mm 2,290mm 33,3 m3

Stalową konstrukcję kontenera stanowi podstawa i słupki narożne. Ramę buduje się wzdłuż belek nośnych, belek i dźwigarów poprzecznych. Podłoga kontenera przejmująca masę ładunku musi ponadto wytrzymać manewrującą układarkę z towarem.

Na podłodze i ścianach wewnętrznych kontenera znajdują się uchwyty do mocowania ładunku. Najmocniejszą częścią kontenera są słupki narożne z dolnymi i górnymi narożami zaczepowymi, które służą do mocowania, podnoszenia i stawiania kontenera.

Podwójne drzwi montowane są na zawiasach przyspawanych do narożnych słupków. Drzwi są wodoszczelne, zamykane na 2-4 zamki z otworami do kłódek i plomb. Dach jest najsłabszą częścią kontenera i nie wolno nań nic ładować.

Kontenery uniwersalne przeznaczone są do przewozu wszystkich ładunków drobnicowych. Po dokonaniu czasowych lub prowizorycznych ‚modyfikacji’ mogą być również wykorzystywane do transportu ładunków luzem, zarówno sypkich, jak i ciekłych. Ładunki sypkie przewozi się w jednym big begu ładowanym pneumatycznie i wypełniającym wnętrze kontenera.

Do wyładunku potrzebne jest urządzenie pneumatyczne lub naczepa kontenerowa wywrotka. Neutralne ciecze przewozi się przy użyciu tzw. flexitanków, co niejednokrotnie jest tańsze od transportu w kontenerach zbiornikowych.

Tara kontenera waha się od 1,8 do 2,5t. Średnia ładowność wynosi 21,8t. Buduje się również kontenery o podwyższonej ładowności, np. 27t.

UWAGA: W praktyce wagę towaru, którą można załadować do kontenera, ogranicza nie tylko jego ładowność, ale również przepisy drogowe i kolejowe oraz rodzaj używanego taboru. Przyjmując określony tonaż do załadunku należy pamiętać zarówno o limitach w krajach wysyłki i przeznaczenia oraz tranzytu.

Kontener 40 ft 

Kontener 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
12,015 mm 2,345 mm 2,362 mm 2,335 mm 2,260 mm 66,9 mm3

Konstrukcja i przeznaczenie jak uniwersalnego kontenera 20′. Wymiary zewnętrzne kontenera 40′ dobrano, by zmieścić w nim 2 kontenery 20′ przy zachowaniu 3-calowego odstępu. W odróżnieniu od kontenerów 20′, kieszenie kontenerów 40′ służą jedynie do ich przemieszczania bez towaru. Pełne muszą być manipulowane za naroża naczepowe.

Tara jest silnie zróżnicowana w zależności od serii kontenera, średnio można przyjąć ok.3,9 ton. Ładowność wynosi ok. 26t. Często spotykanym błędem wśród mało doświadczonych załadowców jest mechaniczne przyjmowanie podwojonej ładowności w ślad za podwojoną kubaturą kontenera 40′ w stosunku do 20′ (sic!).

Kontener 40′ 45’ High Cube

Kontener 40'HC - wymiary zewnętrzne 40ft x 8ft x 9ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,9m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
12,015mm 2,345mm 2,690mm 2,335mm 2,580mm 76m3
Kontener 45'HC - wymiary zewnętrzne 45ft x 8ft x 9ft 6 in (13,7m x 2,4m x 2,9m)
Średnie wymiary wewnętrzne Średnie wymiary drzwi Średnia kubatura
Długość Szerokość Wysokość Szerokość Wysokość
13,556mm 2,345mm 2,690mm 2,335mm 2,580mm 86m3

Kontenery High Cube (HC) różnią się od standardowego kontenera 40′ większą wysokością zewnętrzną wynoszącą 9’6″ (2,895 mm) oraz w przypadku kontenera 45′ długością. W rezultacie uzyskano dodatkowo ok. 10 m3przestrzeni ładownej w przypadku kontenera 40’HC i 20 m3 dla kontenera 45’HC. Kontenery te przeznaczone są do przewozu ładunków przestrzennych i o wysokości, uniemożliwiającej załadunek do standardowego kontenera.

Skrajnia drogowa, której wysokość wynosi 4 m, wymaga stosowania do przewozu kontenerów HC naczep kontenerowych o wysokości ładownej maks. 1,1 m.

Tara i dopuszczalna ładowność kontenerów HC nie odbiega istotnie od kontenerów uniwersalnych 40′. W uśrednieniu w przypadku kontenerów 40’HC możemy przyjąć tarę na poziomie 4,2 tony, a ładowność 26,5 tony. Dla kontenerów 45’HC średnia tara to 4,8 tony, a ładowność 26 ton.

Kontener Open Top 20ft

Kontener Open Top 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Dach (średnie parametry dla rodzaju X)) Średnia kubatura
Długość Szerokość
A B C D E
5,700m 5,080mm 2,200mm 1,505mm 1,850mm 32,4m3
Drzwi (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Szerokość Wysokość
F G H I K
2,315mm 1,680mm 2,200mm 2,080mm 1,860mm 32,4m3

Kontenery Open Top przeznaczone są głównie do przewozu ładunków, których nie można zasztauować do standardowego kontenera przez drzwi ze względów manipulacyjnych, ładowanych od góry (np. dźwigiem), przekraczających wysokość kontenera standardowego. Konstrukcja kontenera daje możliwość załadunku z wykorzystaniem całego światła otworu dachu i drzwi. Dach kontenera okrywany jest wodoszczelną plandeką wyposażoną w linkę z zamknięciem celnym. Podłoga i ściany kontenera posiadają uchwyty mocujące. Dopuszczalne obciążenie podłogi kontenera przy użyciu wózków widłowych niejednokrotnie przekracza o 33% wymagania ISO.

UWAGA: tara i ładowność kontenera open top są silnie zróżnicowane w zależności od serii i rodzaju; w przypadku ładunków o wymiarach i wadze bliskiej parametrom uśrednionym, konieczne jest zweryfikowanie danych z gestorem kontenera konstrukcja otworu dachowego znacznie ogranicza jego światło w stosunku do innych analogicznych wymiarów wewnętrznych kontenera Kontenery open top coraz częściej wykorzystywane są do transportu towarów sypkich. Ładunek zasypuje się z góry, a do grawitacyjnego wyładunku używa się naczep kontenerowych wywrotek.

Kontener Open Top 40ft

Kontener Open Top 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Dach (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Długość Szerokość
A B C D E
11,880mm 11,500mm 2,200mm 1,880mm 1,920mm 64,5 m3
Drzwi (średnie parametry dla rodzaju X) Średnia kubatura
Szerokość Wysokość
F G H I K
2,330mm 1,900mm 2,200mm 2,260mm 2,100mm 64,5m3

Zastosowanie i uwagi jak w przypadku kontenera 20’OT.Flat rack 20ft – kontener z otwartym dachem i bokiem 

Flat rack 20ft x 8ft x 8ft 6 in (6,1m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Pojemność wewnętrzna
Długość Szerokość Wysokość
5,940mm 2,400mm 2,310mm 33,3 m3
Flat rack 40ft x 8ft x 8ft 6 in (12,2m x 2,4m x 2,6m)
Średnie wymiary wewnętrzne Pojemność wewnętrzna
Długość Szerokość Wysokość
12,066mm 2,263mm 2,134mm 58,6 m3

Kontenery flaty przystosowane są do przewozu ładunków, których wymiary uniemożliwiają wykorzystanie kontenerów uniwersalnych i open topów. Silna konstrukcja podłogi oraz sztywno osadzone ściany czołowe umożliwiają mocowanie, zabezpieczanie i piętrzenie towaru. Podłoga kontenera i belki wzdłużne mają liczne uchwyty mocujące. Kontenery na zamówienie mogą być wyposażone w kłonice, które z jednej strony limitują szerokość ładunku do wymiaru kontenera, z drugiej ułatwiają mocowanie.

Kontenery flaty nie mają na wyposażeniu plandek. Dlatego należy zadbać o odpowiednie opakowanie, zabezpieczające towar przed wpływem różnych warunków atmosferycznych, niejednokrotnie ekstremalnych, w przypadku transportu na pokładzie statku.

Kontenery flaty mają stosunkowo grubą podłogę. Jej wysokość w przypadku kont. 20′ wynosi ok. 30cm, kont.40′ ok. 60cm. W transporcie drogowym wysokość należy do parametrów szczególnie ograniczających przewóz gabarytowych elementów. Z tego powodu niejednokrotnie taniej i łatwiej dostarczyć taki ładunek do portu transportem konwencjonalnym i tam dopiero przeprowadzić konteneryzację.

W praktyce kontenerowej żeglugi liniowej kombinacja dwóch lub więcej flatów może stanowić czasowy tween deck do przewozu ładunków niekontenerowych. Przewóz odbywa się wówczas na warunkach port-port. Ładunek jest przyjmowany do przewozu zazwyczaj jako drobnica konwencjonalna. Ofertowanie, przygotowanie i realizacja takiego transportu jest znacznie bardziej skomplikowane i kosztowne niż przewóz standardowych kontenerów. W przypadku ładunków specjalnych, których ilość jest niewystarczająca do zafrachtowania statku, jest to na wielu szlakach jedyne rozwiązanie.

Kontenery platformy – mają długość 20′ i 40′. Przeznaczone są do przewozu ładunków ciężkich i gabarytowych. Ładowność kontenerów platform 40′ wynosi ok. 40 ton i znacznie przewyższa inne rodzaje kontenerów. Wytrzymała podłoga umożliwia transport ładunków o dużych naciskach punktowych. Kontenery te używane są w relacjach port-port. Podobnie jak kontenery flaty, w kombinacji kilku mogą tworzyć na pokładzie lub w ładowni statku tween deck do transportu ładunków niekontenerowych. Kontenery platformy wyposażone są w uchwyty mocujące o podwyższonej wytrzymałości, znajdujące się na podłodze i belkach bocznych.

Viele afrikaner und latinos sind blog hier anzutreffen.